Ders işlenirken öğrenciler yabancı dil dersinde bir şey anlamamalarından dolayı zaman zaman sıkılmaktadır. Bu yüzden öğrencilerine yabancı dili sevdirmekle başlamaktadır. Daha sonrasında yabancı dil konuşan ülkelerin sahip olduğu kültürel değerlerini ve sosyal yapılarını öğreterek önemli olduğunun kavramalarını sağlıyoruz. Bunun yanında sahip olduğumuz kültürel değerlerini yabancı dil ile doğru şekilde aktarabilecekleri gösterme konusunda dersler verebilmekte, İngilizce olarak konuşma, yazma ve dinleme öğrenimlerini kazandırabilmek için çeşitli uygulamalar ile beraber dersler vermektedir.

        Çocuklara yönelik İngilizce programı, dil becerilerini en etkin bir şekilde öğrenciye kazandırmayı ve bu becerileri öğrencinin derste interaktif bir şekilde kullanmasını sağlayarak İngilizceyi doğru ve hızlı bir biçimde öğrenmesini ve geliştirmesini hedeflemektedir.

        İlköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programlarında hem öğrencilerin okul başarısı artar hem de öğrencilerimiz İngilizceyi severek ve isteyerek öğrenirler. Eğitmenlerimiz, alanında uzman ve tecrübeli İngilizce öğretmenleridir. Özellikle öğrencilerin ders dışında da sorularını sorabileceği ve okuldaki yazılı dönemlerinde birlikte ders çalışabileceği danışman öğretmen sistemimiz vardır. Bu sistem sayesinde öğrenciler sınav öncesi danışman öğretmenleri ile birebir genel tekrar yapabilir ve sınavlara hazırlanabilirler.

ELEMENTARY
 
        Başlangıç seviyesi olup temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesini içerir. Günlük konuşma kalıpları ile pratik ve gramer birlikte verilir. Öğrenciler basit konular üzerinde yabancılarla konuşabilir, paragraflar yazabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendilerini basitçe ifade edebilecek düzeye ulaşırlar. Birey kendisine yakın çevre ve konularla ilgili olan basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.  
 

B1 – PRE-INTERMEDIATE

         Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Elementary seviyesinde görülen gramer kalıplarına ve sözcüklerine ek yeni gramer yapıları ve sözcükleri öğretilir.

İngilizceyi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir. Öğrenciler günlük yaşamlarında yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir. Öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir, yazılı olarak ifade edebilirler. Basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurabilir. Yolculuklarda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilir. Yaşadığı olaylar hakkında bilgi verebilir.
 

B2 – PRE-INTERMEDIATE

        Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ağırlıklı İngilizcenin tüm zaman ve cümle yapıları öğretilir. Konuşma becerisinin üst düzeye çıkarılması sağlanır.

İngilizcenin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, dört dil becerisindeki eksikliklerin giderildiği bir aşamadır. İngilizceyi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduklarını kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konudaki düşüncelerini daha zengin sözcük hazinesiyle dile getirebilir ve günlük yaşamda rahat iletişim kurabilirler. Karmaşık metinlerin ana düşüncesini anlayabilirler. Alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimlerden yararlanarak görüşmeler yapabilirler. Kendilerini doğal, akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilirler. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilirler. Genel bir soruyu cevaplayarak olumlu veya olumsuz ayrıntılı bilgi verebilirler.

C1-UPPER INTERMEDIATE

        Şimdiye kadar öğrenilenleri akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır.

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar kullanıldığı, hatasız yabancı dil kullanımının kavratıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir. İngilizceyi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun, anlamlı cümleler kurabilir, orijinal kitapları okuyup anlayabilirler. Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özet çıkarabilirler. Fazla sözcük arayışına girmeden kendilerini hızlı ve akıcı bir şekilde ifade edebilirler. Dili, toplumsal ve mesleki hayatlarında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilirler.

 

C2-ADVANCED

         Akademik seviyede sözcük dağarcığını artırma, geliştirme, düzgün ve doğru yazma, okuma, okuduğunu anlama, anladıklarını konuşma ve yazmaya dönüştürebilme becerisinin kazanılabilmesi sağlanmaktadır. Bu seviyeyi tamamlamış öğrenciler akademik düzeydeki sınavlara hazır hale gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılarla her türlü konuda konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Okudukları, dinledikleri hemen hemen her şeyi anlayabilirler. Düşüncelerini hızlı, çok akıcı ve açık bir şekilde ifade edebilirler. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilirler.